Smještaj

Za najpovoljniji smještaj i rezervacije, kontaktirajte turističkog partnera Konferencije:

KOMPAS - SARAJEVO D.O.O. (mail: info@kompas.ba ; web stranica:  www.kompas.ba)

Adresa: Maršala Tita 8, 71 000 Sarajevo, BIH

Tel: + 387 33 56 56 01, 56 56 02, 56 56 07

Fax: + 387 33 20 80 15

Besplatna info linija: 080 02 06 02

Kontakt osoba: Gđa. Sandra Buzuk ( mail: sandra.buzuk@kompas.ba)


 

 

 

 

Prevedi