Dostava radova

Potencijalni autori su pozvani da pripreme svoje radove prema pravilima IFMBE Zbornika.

Radovi bi se trebali sastojati: do šest stranica za kompletne radove, do dvije stranice za kratke radove ( izrada još u toku ), do dvije stranice za studentske radionice, do jedne stranice za proširene sažetke, te iste treba dostaviti putem e-maila u njihovom konačnom obliku prije isteka roka za podnošenje prijava, uključujući i sažetak, ne duži od 350 riječi.

Prijave moraju sadržavati naslov rada, ime svakog autora i pripadnost, predloženu temu kojoj pripada rad i  prenos autorskih prava u skladu sa  IFMBE copyright.

Iako će svi radovi biti pregledani od strane Naučnog odbora konferencije i sami autori su odgovorni za izdavačka prava, originalnost i kvalitet svojih radova. Radovi će se birati  na osnovu njihovog kvaliteta, originalnosti i relevantnosti.
Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u Zborniku radova i časopisu Folia Medica ( u specijalnom izdanju). Svaki rad će dobiti DOI, te će biti u potpunosti cititan i priznat od strane nekoliko indeksiranih časopisa.
Svaki prihvaćen rad mora imati jednog autora registrovanog kao učesnika Konferencije u skladu sa odgovarajućom kategorijom (član, nije član  ili student) prije isteka roka za ranu registraciju (5. mart 2015) kako bi rad bio objavljen u časopisu. Jedna registracija autora vrijedi za jedan rad. Svaki drugi prihvaćen rad od istog autora zahtijeva plaćanje dodatne naknade za rad.

Svaki "odgovarajući autor" (autor koji dostavlja rad, sudjelovat će na konferenciji izlažući rad i odgovoran je za komunikaciju s Organizatorima konferencije, i koautorima rada) ima mogućnost da prijavi tri rada.

Svaki prihvaćen rad uključen u konačni program Konferencije, treba da ima barem jednog autora koji će prisustvovati i predstaviti rad na konferenciji.

 

 

Upute za formatiranje rada
Svi dostavljeni radovi moraju biti formatirani u skladu sa smjernicama CMBEBIH 2015 serije radova. Obrasci sadrže detaljne upute za izradu radova.

 

 

Template for the CMBEBIH 2015 conference

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevedi