Teme konferencije

Program konferencije - završna verzija dostupan je za preuzimanje od

dana: subota, 07. mart;

 

 1. PROCESIRANJE BIOMEDICINSKIH SIGNALA

  1.1. Modeliranje fizioloških sistema 
  1.2. Vremensko-frekventna i analiza u vremenskom domenu 
  1.3. Nelinearna dinamička analiza
  1.4. Adaptivno i parametarsko filtriranje i estimacija 
  1.5. Prepoznavanje oblika i „Soft computing“ tehnike
  1.6. Data mining i procesiranje

 2. BIOMEDICINSKE SLIKE I OBRADA SLIKE

  2.1. Snimanje i obrada slike - Magnetna rezonaca/ CT/ Mamografija
  2.2. Snimanje i obrada slike – Ultrazvuk / Optičke slike i mikroskopi
  2.3. PET i SPECT 
  2.4. Električni i magnetni izvor slike / Impedansa slike 
  2.5. Multimodalnost slike / Novel modaliteta slike
  2.6. Obrada slike, analiza i klasifikacija

 3. BIOSENZORI I BIOINSTRUMENTI 

  3.1. Fiziološki senzori i senzorski sistemi 
  3.2. Bioelektrični, biološki i hemijski senzori i senzorski sistemi
  3.3. Fiziološki monitoring / Instrumenti / Integrirani sistemi
  3.4. Implantabilne tehnologije, senzori i sistemi 
  3.5. Nosivi senzori / Tjelesne i bežične senzorske mreže / Telemetrijski sistemi

 4. BIO-MICRO/NANO TECHNOLOGIJE 

  4.1. Interni, ugradivi i prenosni minijaturni sistemi  
  4.2. BioMEM / NEMS 
  4.3. Microfluidi/ Lab-on-a-chip uređaji  
  4.4. Nano-tehnologija

 5. BIOMATERIJALI

  5.1. Biomaterijali za osjećanje i aktuaciju 
  5.2. Biomimikrija u energetici bioinspiriranih i prectranih biomaterijala
  5.3. Biomaterijali u ćelijskom i tkivnom inžinjeringu

 6. BIOMEHANIKA, ROBOTIKA I MINIMALNO INVAZIVNE OPERACIJE 

  6.1. Mišićnoskeletni modeli i analiza humanog okruženja 
  6.2. Ortotička, protetska i rehabilitacijska robotika i biomehanika 
  6.3. Mehanika kardiovaskularnih i respiratornih fluida i biomehanika
  6.4. Čovjek-robot interakcija / Robotski potpomognute operacije
  6.5. Biološki inspirisana roborika/ Micro-biorobotika 
  6.6. Minimalno invazivne operacije

 7. INŽINJERING KARDIOVASKULARNOG, RESPIRATORNOG I ENDOKRINOG SISTEMA

  7.1. Srčane i respiratorne funkcije i modeli  
  7.2. Obrada kardiovaskularnih i respiratornih signala i modeliranje
  7.3. Kardiovaskularna elektrofiziologija i regulacija  
  7.4. Respiratorna oboljenja / Poremećaj spavanja / Respiratorni inžinjering
  7.5. Endokrilni sistemi, funkcije, modeliranje i upravljanje

 8. NEURONSKI INŽINJERING I REHABILITACIJA 

  8.1. Fiziologija mozga i modeliranje  
  8.2. Obrada neuronskih signala 
  8.3. Neuronski interfejs i regeneracija 
  8.4. Motorične i senzorske neuroproteze / Brain-machine interface 
  8.5. Rehabilitacija i nosive tehnologije 
  8.6. Funkcionalna dijagnostika mozga / Neurološki poremećaji

 9. MOLEKULARNI, ĆELIJSKI I TKIVNI INŽINJERING 

  9.1. Interakcija biomaterijal-ćelija 
  9.2. Prenos ćelijskih sila 
  9.3. Embrionalne i matične ćelije u regenerativnoj medicini
  9.4. Električna polja na nivou ćelije i proteina  
  9.5. Elektroporacija
  9.6. Inžinjering na nivou tikiva / Gradivne jedinice u inžinjeringu tkiva

 10. BIOINFORMATIKA I KOMPJUTERIZOVANA BIOLOGIJA 

  10.1. Bioinformatika and kompjutersko modeliranje kompleksnih podataka
  10.2. Biloški sistemi / Medicinski sistemi 
  10.3. Prevod biomedicinskih informacija za kliničke aplikacije
  10.4. Modeliranje molekularnih, ćelijskih i organskih puteva

 11. KLINIČKI INŽINJERING I PROCJENA TEHNOLOGIJE U ZDRAVSTVU 

  11.1. Klinički inžinjering / Menadžment u zdravstvu 
  11.2. Tehnologija zdravstvenog osiguranja, ekonomije i etike / Tehnologija zdravstvene procjene 
  11.3. Tehnološki razvoj, komercijalizacija, procjena i menadžment
  11.4. Inžinjering sigurnosnih i ljudskih faktora za medicinsku opremu i sisteme 
  11.5. IT u medicini / Oprema za povezivanje i integraciju 
  11.6. Klinički inžinjering i mjere predostrožnosti

 12. BIONFORMATIKA, E-ZDRAVLJE I TELEMEDICINA
   
  12.1. Osobni, sveprisutni, preventivni, i participativni zdravstveni sistemi
  12.2. Ambijentalno potpomognuti život/ Pametne kuće 
  12.3. Mreže u ljudskom tijelu / Bežična tehnologija  
  12.4. mHealth / eHealth / Telemedicina 
  12.5. Menadžment informacija u zdravstvu / Elektronski zdravstveni kartoni 
  12.6. Metode i sistemi za podršku u odlučivanju

 13. BIOMEDICINSKI INŽINJERING U OBRAZOVANJU

  13.1. Biomedicinski inžinjering u obrazovanju i razvoj nastavnog plana i programa
  13.2. Dodiplomski i postdiplomski istraživački projekti u oblasti biomedicinskog inžinjeringa
  13.3. Razvoj karijere u biomedicinskom inžinjeringu 

 14. FARMACEUTSKI INŽINJERING

  14.1. Razvoj farmacije u industriji
  14.2. Bio-farmaceutska proizvodnja
  14.3. Farmaceutski uređaji
  14.4. Farmakokinetika

 

Uputstva za autore

 

Usmena izlaganja

 

1. Molimo Vas da se javite jednom od predsjedavajućih 5 minuta prije početka sesije i budete prisutni tokom cijele sesije u kojoj je zakazana Vaša prezentacija. Termin za plenarnu sesiju je 60 minuta, uključujući i 15 min za promjenu prostorija.

2.  Termini za usmena izlaganja su 90 minuta.  Broj radova u svakoj sesiji je 6 što znači da svaki izlagač ima 15 minuta za svoju prezentaciju. Kako god, postoje izuzeci ovog pravila, tako da Vas molimo da se referirate na finalni program što se tiče trajanja Vaše prezentacije.

3.  Autori i Izlagači se moraju javiti u posebno naznačen prostor za izlagače s ciljem da se izvrši pregled  i upload njihovih prezentacija. Fajlovi moraju biti predati minimalno 2 sata prije početka sesije (za jutarnje sesije koje počinju u 9.30 fajlovi moraju biti predati dan prije). Preporučujemo da iskoristite prednost rane predaje fajlova. Više detalja će biti dostupno uskoro.

4. Sve prostorije gdje će se održavati sesije su opremljene projektorom i kompjuterom. Ne morate nositi vlastiti laptop za prezentacije. Molimo Vas da pripremite svoje prezentacije za prikaz u  odnosu 4: 3.

5.Kada pravite prezentacije, koristite standardne fontove (npr. Times New Roman, Arial itd). Osnovni fontovi su podržani od strane kompjutera koji se nalaze u prostorijama gdje će se održavati prezetacije ali ako koristite neuobičajene fontove možda neće biti prikazani kako treba.

6. Čak i ako ste predali prezentacije unaprijed, molimo Vas planirajte da ponesete posljednju verziju prezentacije prije sesije na USB –u ili CD-ROM-u.

7. Kompjuteri u prostorijama u kojima će se održavati Konferencija imaju instaliran Windows 7, Microsoft Office 2010 paket. Apple Mac kompjuteri neće biti obezbijeđeni ni u jednoj prostoriji Konferencije. Ako koristite Mac, molimo Vas da provjerite kompatibilnost Microsoft Office 2010 paketa ili koristite vlastiti Mac kompjuter ako je Vaša prezentacija kreirana u Apple-ovom Keynote-u. Video fajlovi predani kao neovisni fajlovi moraju biti kodirani po standardima. Korisnicima se preporučuje da pregled vrše u u standardnim univerzalnim softverima, kao što je VLC Player ili Quicktime.

 

Posteri

 

Poster sesije su vrijedne metode koje omogućavaju autorima da predstave radove i upoznaju se sa zainteresiranim posjetiocima te omogućavaju detaljniju tehničku diskusiju. Stoga je važno da prikažete rezultate jasno da privučete ljude koji imaju interes u Vašem radu. Vaš poster treba pokriti ključne tačke vašeg rada. Idealan poster je dizajniran tako da: privuće pažnju; obezbijedi kratak pregled Vašeg  rada; inicira diskusiju i pitanja.


 Koristite boju za naglašavanje i učinite Vaš poster atraktivnijim pomoću slika, dijagrama, skica, figura itd umjesto da koristite samo tekst. Nema određenog predložka za poster: veličina slova i tekst su proizvoljni.


Maksimalna dimenzija svakog plakata, uključujući i naslov, ne smije biti veća od 90 cm širina x 120 cm visine.POSTAVLJANJE I SKIDANJE POSTERA:

 

Broj postera će biti postavljen u gornjem čošku ploče. Dvostruka traka će biti priložena uz svaku ploču za postere.

 

Studentske radionice

Cilj studentske radionice CMBEBIH2015 je da se obezbijedi prostor za studente završne godine studija u oblasti medicine i biološkog inžinjeringa da prezentuju svoja istraživanja i ciljeve. Radionica također pruža jedinstvenu priliku za studente da prošire mrežu poznanstava kroz upoznavanje drugih mladih istraživača kao i iskusnijih stručnjaka/naučnika, da dobiju konstruktivne povratne informacije, usmjerenja i savjetovanja o prezentovanim radovima, te  da se upoznaju s najnovijim istraživanjima koja se provode u zajednici.
Mi ohrabrujemo studente završnih godina studija da predaju sažetke o ranim istraživanja kao i sažetke o istraživanjima na višem naučnom nivou (disertacije).

 

Društveni događaji

 

Društveni događaji će uključivati konferencijsku večeru i studentski party.

Translate

eng

 

Proceedings