Odbori

 

Konferencijski odbor

 

Predsjednik konferencije

  • Badnjević Almir, Društvo za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini, Verlab, Verifikacioni Laboratorij, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   

Dopredsjednici konferencije

  • Omerhodžić Ibrahim,  Društvo za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini, Univerzitetsko klinički centar Sarajevo
  • Dedić Mirza, Društvo za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet

   

Počasni članovi

  • Magjarević Ratko, Predsjednik Internacionalne Federacije za medicinski i biološki inžinjering (IFMBE)
  • Avdispahić Muharem, Rektor Univerziteta u Sarajevu
  • Antunović Ranko, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Mašinski fakultet
  • Behlilović Narcis, Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
  • Bodonyi Claire, Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini
  • Džaferović Ejub, Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet
  • Hadžović-Džuvo Almira, Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet
  • Hodžić Atif, Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet
  • Kunosić Suad,, Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli
  • Ljuca Farid, Prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Tuzli
  • Mujagić Zlata, Univerzitet u Tuzli, Farmaceutski fakultet
  • Pjanić Edin, Univerzitet u Tuzli, Elektrotehnički fakultet
  • Šahinović Refik, Rektor Univerziteta u Bihaću
  • Škrijelj Rifat, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet
  • Uzunoglu Mehmet, Rektor Internacionalnog Burch Univerziteta
  • Završnik Davorka, Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet
  • Zečić Dževat, Rektor Univerziteta u Zenici

 

Naučni odbor

Predsjednik naučnog odbora : Mujčić  Aljo, Univerzitet u Tuzli, Elektrotehnički fakultet

 

  • Aganović Damir, Univerzitetsko klinički centar Univerziteta u Sarajevu
  • Avdagić Zikrija, Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
  • Avdaković Samir, Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
  • Babić Zdenka, Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet
  • Beganović Adnan, Univerzitetsko klinički centar Sarajevo
  • Begić Zijo, Univerzitetsko klinički centar Sarajevo
  • Bečić Fahir, Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet
  • Bišćević Mirza, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitetsko klinički centar Sarajevo, Medicinski fakultet
   • Bošković Dušanka, Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
   • Božić Milorad, Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotenički fakultet
   • Busuladžić Mustafa, Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet
   • Čorić Jozo, Univerzitet u Zenici, Zdravstveni fakultet Zenica
   • Džudžević Čančar Hurija, Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet
   • Hasić Sabaheta, Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet
   • Hukić Mirsada, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
   • Huseinagić Haris, Univerzitetski klinički centar Tuzla
   • Jadrić Radivoj, Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet
   • Kiseljaković Emina, Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet
   • Kovačević Peđa, Univerzitet u Banja Luci, Medicinski fakultet
   • Kozarić Amina, Internacionalni BURCH univerzitet u Sarajevu
   • Lacković Igor, Univerzitet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
   • Marjanović Damir, Internacionalni BURCH univerzitet u Sarajevu
   • Mašić Izet, Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet
   • Mešić Elmedin, Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet
   • Nurkić Midhat, Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar
   • Omanović Mikličanin Enisa, Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
   • Omerbašić Ago, Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet
   • Pilav Ilijaz, Univerzitetsko klinički centar Sarajevo, Medicinski fakultet
   • Rotim Krešimir, Predsjednik Udruženja neurohirurga Jugoistočne Evrope
   • Sapčanin Aida, Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet
   • Stojanović Radovan, Univerzitet u Crnoj Gori, Elektotehnički fakultet
   • Solakovic Nedim, Univerzitet u Bihaću
   • Subasi Abdulhamit, Internacionalni BURCH Univerzitet
   • Suljanović Nermin, Univerzitet u Tuzli, Elektrotehnički fakultet
   • Turan Yusuf, Internacionalni BURCH Univerzitet
   • Velija Zelija Ašimi, Univerzitetsko klinički centar Sarajevo
   • Vehabović Midhat, Bosnalijek Sarajevo
   • Vranić Edina, Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet
   • Zajc Matej, Univerzitet u Ljubljani, Fakultet elektrotehnike
   • Zubčević Smail, Univerzitetsko klinički centar Sarajevo, Medicinski fakultet

   

Organizacioni odbor

Članovi Udruženja za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini:

 

Begić Edin

Binakaj Zahida

Čatić Tarik

Dedić Adi

Drljević Harun

Gurbeta Lejla

Hadžić Mirsad

Herenda Safija

Hrvat Emina

Huskić Vildana

Insanić Jusufović Fatima

Kadić Ajdin

Kadić Azra

Kadić Neđad

Klepo Lejla

Kulović Edin

Maleškić Emina

  Ostojić Jelena

  Rovčanin Bekir

  Škrijelj Venesa

  Trogrlić Darko

  Tahto Ema

 

Prevedi