Sponzori

Upute za Sponzore CMBEBIH2015 – Prve konferencije o medicinskom i biološkom inžinjeringu u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 13-15 mart 2015 godine

 

Prva konferencija o medicinskom i biološkom inžinjeringu u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom objavljuje mogućnosti za oglašavanje, izlaganje i promociju kompanija koje se bave snabdijevanjem i prodajom naučne medicinske, biološke i farmaceutske opreme, izdavačima i drugim stručnjacima. Da bi se olakšala komunikacija između delegata na Konferenciji i izlagača, izložbe će biti upriličene u okviru prostora namijenjenog za kafe pauze, ručak i poster prezentacije. Osim toga, pod pokroviteljstvom mogu biti i naučne sesije, uključujući predavanja i radionice.

CMBEBIH2015 možete podržati na jedan od slijedećih načina: 

   ZLATNI SPONZOR (nekoliko dostupno) uključuje:

 • Jedna 45-min radionica (na zahtjev sponzora),
 • Isticanje zlatnog sponzora u medijima (dnevna štampa, tematski članci u magazinima, specijalne TV emisije uključujući intervju sa eminentnim stručnjacima, itd.)
 • Isticanje logotipa sponzora na projekciono platno/ekran  tokom sponzorskih sesija
 • Isticanje logotipa sponzora na  web stranici konferencije
 • Isticanje logotipa sponzora na  Facebook, Linkedin i Twitter profilima,
 • Isticanje logotipa sponzora na svim konferecijskim objavama, link na web stranici
 • Reklamiranje/logotip u tematskim izdanjima Žurnala
 • Reklamiranje/logo u knjizi abstrakta
 • Mogućnost uključivanja promotivnog materijala u konferencijski materijal za učesnike
 • Štand sponzora (4 m2  uključeno)
 • Dvije besplatne kotizacije / Besplatna registracija za dvije osobe
 • 50 % popusta za registraciju dvije osobe
 • IZNOS: 5.000 KM

SREBRENI SPONZOR (nekoliko dostupno) uključuje:

 • Jedna 30-min radionica (na zahtjev sponzora)
 • Isticanje logotipa sponzora na projekcionom platnu/ekranu između predavanja odabranih sesija
 • Isticanje logotipa sponzora na web stranici  konferencije
 • Isticanje logotipa sponzora na  Facebook, Linkedin i Twitter profilima,
 • Isticanje logotipa sponzora na svim konferecijskim objavama (pozivnice, program konferencije), link na web stranici konferencije
 • Reklamiranje/logotip u knjizi abstrakta
 • Mogućnost uključivanja promotivnog materijala u konferencijski materijal za učesnike
 • Štand sponzora (4 m2  uključeno)
 • Jedna besplatna kotizacija/ Besplatna registracija za jednu osobu
 • 50 % popusta za registraciju jedne osobe
 • IZNOS: 3.000 KM

SPONZOR (nekoliko dostupno) uključuje:

 • Isticanje logotipa sponzora na projekcionom platnu/ekranu  tokom cijele konferencije
 • Isticanje logotipa sponzora na web stranici  konferencije
 • Isticanje logotipa sponzora na  Facebook, Linkedin i Twitter profilima,
 • Reklamiranje/logotip u knjizi abstrakta
 • Štand sponzora (4 m2  uključeno)
 • Mogućnost uključivanja promotivnog materijala u konferencijski materijal za učesnike
 • Besplatna registracija za jednu osobu
 • 50 % popusta za registraciju jedne osobe
 • IZNOS: 2.000 KM

 

RADIONICA - PREDSTAVLJANJE PROIZVODA (nekoliko dostupno) uključuje:

 • Istaknut logotip sponzora
 • Jedna  45-min sesija sponzora
 • IZNOS: 2.000 KM


PREZENTACIJA (nekoliko dostupno) u sklopu sponzorske sesije uključuje:

 • 10 min Keynote prezentacije
 • Istaknut logotip sponzora tokom prezentacije sponzora
 • Štand sponzora (4 m2  uključeno)
 • IZNOS: 1.000 KM


PREZENTACIJA  (nekoliko dostupno) u sklopu sponzorske sesije uključuje:

 • 10 min Kenote prezentacije
 • Istaknut logotip sponzora tokom prezentacije sponzora
 • IZNOS: 500 KM

SPONZOR KAFE PAUZE (4 dostupno) u sklopu sponzorske sesije uključuje:

 • Istaknut logotip sponzora tokom prezentacije sponzora
 • IZNOS: 500 KM

 

SPONZOR RUČKA (2 dostupno) u sklopu sponzorske sesije uključuje:

 • Isticanje logotipa sponzora na projekcionom platnu/ekranu  tokom cijele konferencije
 • Isticanje logotipa sponzora  tokom prezentacije sponzora
 • Isticanje logotipa sponzora na web stranici konferencije
 • Isticanje logotipa sponzora na  Facebook, Linkedin i Twitter profilima,
 • Mogućnost uključivanja promotivnog materijala u konferencijski materijal za učesnike
 • Besplatna registracija za jednu osobu
 • Štand sponzora (4 m2  uključeno)
 • IZNOS: 4.000 KM

SPONZOR PUBLICIRANJA ČASOPISA:

 • Isticanje logotipa sponzora na projekcionom platnu/ekranu  tokom cijele konferencije
 • Isticanje logotipa sponzora  tokom prezentacije sponzora
 • Isticanje logotipa sponzora na web stranici konferencije
 • Isticanje logotipa sponzora na  Facebook, Linkedin i Twitter profilima,
 • Prezentacija kompanije, proizvoda i usluga iste na 6 stranica časopisa.
 • Besplatna registracija za dvije osobe
 • IZNOS: 5.000 KMNapomena sponzorima: Molimo da blagovremeno obezbijedite AD/logo u obliku vektora ili visoke rezolucije  u GIF, TIF, EPS ili PSD formatu (minimalna rezolucija za sliku 300 dpi). Sve boje bi trebale biti CMYK.

 

Plaćanje:  Molimo da uplatite naknadu za sponzoriranje na račun Društva za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini u Raiffeisen banci Sarajevo

(svrha: sponzoriranje 1. CMBEBIH Konferencije) . IBAN: BA391610000115430011, SWIFT: RZBABA2S. Uplate iz Bosne i Hercegovine, u konvertibilnim markama, moguće je izvršiti na na žiro račun : 1610000115430011 u Raiffesen banci Sarajevo.

 

 

 

 

 

Prevedi